Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Príspevky

29.08.2018
• JAN.  |  29.08.2018 10:55:53  |  IP: 185.220.---.---
Najväčšie životné umenie.

"Vycítiť vôľu svojho Stvoriteľa, aby ste išli s ňou, to je to najväčšie životné umenie. V tom totiž spočíva veľké slúženie, ktoré sa v skutočnosti stáva vládnutím, pretože ak zaujmete správne stanovisko, pôjdu všetky sily s vami a nikdy nebudú proti vám! Potom vás už nestretne žiadna bolesť, žiadna strasť a vy pôjdete jasavo cestou, ktorá vás musí priviesť do ríše Otca."

ABDRUSHIN – Vianoce.

https://www.youtube.com/watch?v=_ue1OifoioU

18.04.2018
• JAN.  |  18.04.2018 19:54:32  |  IP: 192.36.---.---
K 143. výročiu narodenia Syna Svetla, Ducha Svätého, Syna Človeka, Ducha Pravdy Imanuela Parsifala Abdrushina:

Ján 16. kapitola / 5-15: ,, 5Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? 6Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. 7Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám. 8A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; 9o hriechu, že neveria vo mňa; 10o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte; 11a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. 12Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. 13Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. 14On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. 15Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám.“

A Slovo sa opäť stalo telom, prebývalo medzi nami, zvestovalo nám Slovo od Boha, v ktorom bolo oslobodenie, vykúpenie, súd. A hoci temno syčalo stále viac a viac, už nemalo tu silu, aby tu Pravdu zastavilo. Len čo samotné Slovo prehovorilo, tak zaburácalo to stvoreným, ako keby tisíc jasných hromov zaznelo, všetko sa začalo postupne triasť a padať, čo bolo temnu verné, čo Svetlo nemilovalo, čo proti Svetlu bojovalo. Lúč Svetla začal z istotou očisťovať všetko to, kde temno vládlo, čo sa priečilo Bohu a jeho Pravde. A až príde čas, ten čas už nie je ďaleko, tak aj táto Zem bude oslobodená a očistená od temného nánosu, aby aj tejto Zemi svitol nový deň, deň plný lásky a Pravdy, deň skutočnej slobody, deň veľkého poznania Boha!

https://www.youtube.com/watch?v=SgcBNSjXJFQ

28.11.2017
• Správca  |  28.11.2017 19:51:26  |  IP: 178.40.---.---
"5A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu." ZJ/12. kap.

https://www.youtube.com/watch?v=FeVqJiC5uX8

06.06.2017
• JAN.  |  06.06.2017 19:41:21  |  IP: 109.163.---.---
Imanuelov odkaz vyvolenému národu, ktoirý bol prijatý 6.6.1998 Natáliou de Lemeny - Makedonovou a uverejnený s jej výkladom vo Večných zákonoch 2:

https://www.youtube.com/watch?v=43aBmGDB-qs

23.04.2017
• Správca  |  23.04.2017 10:54:35  |  IP: 108.61.---.---
Preto Vám odporúčam si prečítať prednášku od ABDRUSHINA - Manželstvo, aby ste boli v správnom obraze...

10.04.2017
• tamar  |  10.04.2017 12:04:11  |  IP: 94.242.---.---
toto som ja nasla, je to tak??? to sa neda brat nalachko, tam pisu, iba take pozehnane manzelstvo je bohom uznane
https://www.facebook.com/federacia.rodin/posts/1288982644528859

01.05.2016
• JAN.  |  01.05.2016 09:53:32  |  IP: 95.103.---.---
Večná chvála a nekonečná vďaka Bohu zato, že prichádza k Veľkej očiste aj tejto planéty, keď po nej, si zasadne na trón Tisícročnej ríše, skutočný Kráľ kráľov IMANUEL!

J.A.S.

18.04.2016
• JAN  |  18.04.2016 20:16:02  |  IP: 95.103.---.---
141 rokov od narodenia Ducha Pravdy - ABDRUSHINA:

Z evanjelia podľa Jána – 16/7-15:

,,Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde On poučí svet, o hriechu, o spravodlivosti, a o súde. O hriechu, že neveria vo mňa, o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte, a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám."


Bol to On, Imanuel Parsifal Abdrushin, Duch Pravdy, druhý Syn Boha Otca, veľký Učiteľ ľudstva, ktorý sa nebál temnôt a ukázal nám ešte raz vo svojom Svätom Slove tu správnu cestu za Svetlom, našou záchranou a spásou. Ale ľudstvo opäť zlyhalo a nespoznalo v ňom veľkého Posla od Boha, ktorého zasľúbil sám Syn Boží Ježiš.

Odišiel v tichosti, ale po očiste sa opäť navráti, nakoľko sa opäť narodil - 28.11.1998- tesne pred prvou veľkou očistou Zeme.

,,A vystavím vám chrám vašeho BOHA a PÁNA zde na zemi a budu vaším Králem, který vás bude povždy spojovat se silou z Ducha, jestliže ponesete v sobě vůli ke vzestupu" K svátku Čisté Lilie.

Večná chvála zato BOHU buď, aby viedol on IMANUEL ľudstvo v Tisícročnej ríši , ako pravý Kráľ a Vodca , ktorému sa nik z ľudí nevyrovná...

Bez Imanuela nemôže byť teda položený ani ten najmenší kameň výstavby Tisícročnej ríše, lebo tak BOH rozhodol!

,,Nebude to vôľa ľudí, ktorá by raz mohla uznať Syna Človeka, vyslaného Bohom, ale bude to moc Božia, ktorá ho má vyzdvihnúť v hodine, keď ľudstvo v bezmocnom náreku bude úpenlivo prosiť o spásu. Potom zmĺknu urážky, lebo hrôza zavrie také ústa a ochotne sa budú prijímať všetky dary, ktoré Stvoriteľ ponúkne tvorom jeho prostredníctvom. Kto ich však nebude chcieť od neho prijať, bude zavrhnutý na všetky veky." Citát z prednášky - Syn Človeka.

-------------------------------

"Čím dále bude pokračovat přicházející bída, tím častěji bude zaznívat volání po Synu Člověka, po jediném pomocníku v nouzi. Vždy mocněji se bude probouzeti touha po něm, až konečně v nejvyšším zoufalství pozná ho umírající Německo a obdrží jeho pomoc. Nestane-li se tak, nastane jen zánik a jiní povolaní vzniknou na místě těch, kdož zklamali. Takže vedení ke vzestupu lidstva nakonec může připadnout jinému národu, který ho jako vůdce zavolá. Neboť jen na něm závisí úspěch, ne na lidech, poněvadž jejich úloha a jejich povolání jest pouze v poznání tohoto vůdce!" ABDRUSHIN - Odpovědi na otázky - Krišnamurti.

24.12.2015
• JAN.  |  24.12.2015 10:24:43  |  IP: 95.103.---.---
V čase Vianoc.

Micheáš 5. kapitola:

"1Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde Ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.

2Preto ich vydá do nebezpečenstva až dovtedy, kým rodička neporodí a ostatní jeho bratia sa
nenavrátia k ľudu izraelskému.

3Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha, Hospodina. I budú pokojne bývať, lebo On bude veľký až do končín zeme.

4On bude pokojom."

A tma sa rozptýlila, len čo Svetlo sa stalo človekom, aby prinieslo ľudom od Boha ten najväčší dar, Slovo Boha a nášho Pána.

Preto ďakujme Bohu zaň nie len slovom, ale hlavne skutkom, nie len v deň jeho narodenia, ale počas celého svojho bytia.

To želám všetkým ľudom dobrej vôle, v tento prenádherný čas, čas Vianoc, čas zrodu Božieho Syna Ježiša.

http://www.gnoza.cz/images/pages/gnosticke%20narozeni%20Krista/gnostic...

https://www.youtube.com/watch?v=0sUB2mYgb9Q

06.12.2015
• JAN.  |  06.12.2015 09:27:04  |  IP: 178.40.---.---
ABDRUSHIN.

Syn Človeka Imanuel Parsifal Abdrushin Oskar Ernst Bernhardt opustil túto Zem 6.12.1941. Dnes je tomu 74 pozemských rokov, keď odišiel a opustil túto Zem Duch Pravdy v úplnej tichosti, obklopený tými najbližšími a najvernejšími.

Len málo kto si vtedy na Zemi všimol a uvedomil, že kto to vlastne prebýva na Zemi. Preto Syn Človeka zažil na Zemi presne to iste ako Syn Boží Ježiš. Jeho cesta, bola cestou utrpenia, bolesti a nedôvery zo strany ľudí, dokonca aj z radov tých, ktorí mu mali v jeho poslaní pomáhať. Opakovali sa teda dejiny, tak ako pred 2000 rokmi. Ľudstvo svojho Záchrancu odmietlo, tým morálne zavraždilo, čo je podľa Božích zákonov totožné ako pri pozemskej smrti, a tak ide v ústrety svojmu zdrvujúcemu osudu, ktoré si samo pripravilo, z vlastnej vôle, lebo nedokázalo spoznať Toho, kto mu prinášal vo svojom svätom Slove záchranu, spásu a vyslobodenie sa z pút hriechov a temna, ale aj samotný súd pre každého ľudského ducha žijúceho v hmotnosti!

Preto ľudstvo boj sa hnevu Pánovho, lebo si odmietlo, „zase“, Syna Božieho, a aj naďalej Ho odmietaš, hoci jeho opätovný zrod už nastal, ako kráľa Tisícročnej ríše!

https://www.youtube.com/watch?v=So8F3QToniINový príspevok
nick  
text
 
 
758-8osem  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist