Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Príspevky

28.11.2018
• JAN.  |  28.11.2018 19:37:00  |  IP: 104.244.---.---
Dodatok:

*********************

„1A potom v ten deň povieš:
Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.
2Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením.
3S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.
4V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno.
5Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.
6Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!“ Izaiáš – 12. Kapitola.

https://www.youtube.com/watch?v=FeVqJiC5uX8
• JAN.  |  28.11.2018 19:35:18  |  IP: 104.244.---.---
„1Ľud, ktorý chodí vo tme,
uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.
2Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť.
3Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov.
4Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa.
5Lebo Dieťa sa nám narodilo, Syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.
6Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí. “ Izaiáš 9. kapitola


20 pozemských rokov ubehlo odvtedy, čo Syn Boha IMANUEL sa narodil...

20 rokov malo ľudstvo ešte čas, aby ukázalo, na čiej strane stojí...

20 rokov ubehlo ako voda...

Teraz prichádza Veľká očista...

Ľudstvo, boj sa hnevu Pánovho, ak stojíš na zlej strane...

Izaiáš - 24. kapitola

Boží súd nad svetom

1Ajhľa, Hospodin spustoší zem a vyplieni ju; rozvráti jej povrch a rozptýli jej obyvateľov.
2Potom bude ľud ako kňaz, sluha ako jeho pán, slúžka ako jej pani, kupujúci ako predávajúci, požičiavajúci ako ten, čo si požičiava, veriteľ ako dlžník.
3Zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo.
4Trúchli, vädne zem, chradne, vädne svet, chradne nebo i so zemou,
5pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvätená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, rušili večnú zmluvu.
6Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pykajú za svoje viny; preto miznú obyvatelia zeme a ostáva málo ľudí.
7Trúchli mušt, chradne vinič, vzdychajú všetci, čo sa zo srdca radovali.
8Utíchla veselosť bubnov; prestalo hučanie plesajúcich, stíchla veselosť citary.
9Pri speve nepijú víno, trpký je pijanom opojný nápoj.
10Zborené je mesto zmätku, zatvorený je každý dom, nemožno doň vojsť.
11Nad vínom je nárek na uliciach; preč je všetka radosť, do vyhnanstva odišla veselosť z krajiny.
12V meste ostala desivá púšť, na kúsky je rozbitá brána.
13Lebo tak bude na zemi medzi národmi, ako pri obíjaní olív, ako pri paberkovaní, keď sa skončila oberačka.
14Oni pozdvihnú svoj hlas a zvučne zaplesajú nad velebou Hospodinovou, jasať budú od západu.
15Preto na východe uctievajte Hospodina, na morských ostrovoch meno Hospodina, Boha Izraela.
16Od okrajov zeme počujem chválospevy: Česť buď Spravodlivému! Ja som však povedal: Mám tajomstvo, mám tajomstvo: Beda vierolomným, ktorí sa spreneverili, a vierolomní sa nesmierne spreneverili.
17Strach, jama a pasca na teba, obyvateľ zeme!
18Kto ujde pred hrozivým hlasom, padne do jamy, kto vyjde z jamy, chytí sa do pasce, lebo sa otvorili okná na výsostiach a zatriasli sa základy zeme.
19Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom rozprskne sa zem;
20Zem sa zakláti, zapotáca ako opilec a zakolíše sa ako koliba. Ťažko doľahne na ňu jej previnenie, takže padne a nepovstane viac.
21V ten deň Hospodin potrestá voje nebeské na výsostiach a zemských kráľov na zemi.
22Pozberajú ich ako väzňov do jamy, budú zavretí pod zámkou a po mnohých dňoch budú potrestaní.
23Mesiac sa začervená a slnko sa zahanbí, lebo Hospodin mocností je kráľom na vrchu Sion a v Jeruzaleme, a pred svojimi staršími bude mať slávu.

*********************

„1A potom v ten deň povieš:
Ďakujem Ti, Hospodine, lebo - hoci si sa hneval na mňa - Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.
2Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením.
3S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.
4V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, prip

29.08.2018
• JAN.  |  29.08.2018 10:55:53  |  IP: 185.220.---.---
Najväčšie životné umenie.

"Vycítiť vôľu svojho Stvoriteľa, aby ste išli s ňou, to je to najväčšie životné umenie. V tom totiž spočíva veľké slúženie, ktoré sa v skutočnosti stáva vládnutím, pretože ak zaujmete správne stanovisko, pôjdu všetky sily s vami a nikdy nebudú proti vám! Potom vás už nestretne žiadna bolesť, žiadna strasť a vy pôjdete jasavo cestou, ktorá vás musí priviesť do ríše Otca."

ABDRUSHIN – Vianoce.

https://www.youtube.com/watch?v=_ue1OifoioU

18.04.2018
• JAN.  |  18.04.2018 19:54:32  |  IP: 192.36.---.---
K 143. výročiu narodenia Syna Svetla, Ducha Svätého, Syna Človeka, Ducha Pravdy Imanuela Parsifala Abdrushina:

Ján 16. kapitola / 5-15: ,, 5Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? 6Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. 7Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám. 8A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; 9o hriechu, že neveria vo mňa; 10o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte; 11a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. 12Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. 13Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci. 14On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. 15Všetko, čo má Otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám.“

A Slovo sa opäť stalo telom, prebývalo medzi nami, zvestovalo nám Slovo od Boha, v ktorom bolo oslobodenie, vykúpenie, súd. A hoci temno syčalo stále viac a viac, už nemalo tu silu, aby tu Pravdu zastavilo. Len čo samotné Slovo prehovorilo, tak zaburácalo to stvoreným, ako keby tisíc jasných hromov zaznelo, všetko sa začalo postupne triasť a padať, čo bolo temnu verné, čo Svetlo nemilovalo, čo proti Svetlu bojovalo. Lúč Svetla začal z istotou očisťovať všetko to, kde temno vládlo, čo sa priečilo Bohu a jeho Pravde. A až príde čas, ten čas už nie je ďaleko, tak aj táto Zem bude oslobodená a očistená od temného nánosu, aby aj tejto Zemi svitol nový deň, deň plný lásky a Pravdy, deň skutočnej slobody, deň veľkého poznania Boha!

https://www.youtube.com/watch?v=SgcBNSjXJFQ

28.11.2017
• Správca  |  28.11.2017 19:51:26  |  IP: 178.40.---.---
"5A porodila syna, chlapca, ktorý má spravovať všetky národy železným prútom. Dieťa však bolo uchvátené k Bohu a k Jeho trónu." ZJ/12. kap.

https://www.youtube.com/watch?v=FeVqJiC5uX8

06.06.2017
• JAN.  |  06.06.2017 19:41:21  |  IP: 109.163.---.---
Imanuelov odkaz vyvolenému národu, ktoirý bol prijatý 6.6.1998 Natáliou de Lemeny - Makedonovou a uverejnený s jej výkladom vo Večných zákonoch 2:

https://www.youtube.com/watch?v=43aBmGDB-qs

23.04.2017
• Správca  |  23.04.2017 10:54:35  |  IP: 108.61.---.---
Preto Vám odporúčam si prečítať prednášku od ABDRUSHINA - Manželstvo, aby ste boli v správnom obraze...

10.04.2017
• tamar  |  10.04.2017 12:04:11  |  IP: 94.242.---.---
toto som ja nasla, je to tak??? to sa neda brat nalachko, tam pisu, iba take pozehnane manzelstvo je bohom uznane
https://www.facebook.com/federacia.rodin/posts/1288982644528859

01.05.2016
• JAN.  |  01.05.2016 09:53:32  |  IP: 95.103.---.---
Večná chvála a nekonečná vďaka Bohu zato, že prichádza k Veľkej očiste aj tejto planéty, keď po nej, si zasadne na trón Tisícročnej ríše, skutočný Kráľ kráľov IMANUEL!

J.A.S.

18.04.2016
• JAN  |  18.04.2016 20:16:02  |  IP: 95.103.---.---
141 rokov od narodenia Ducha Pravdy - ABDRUSHINA:

Z evanjelia podľa Jána – 16/7-15:

,,Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, Radca k vám nepríde, ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde On poučí svet, o hriechu, o spravodlivosti, a o súde. O hriechu, že neveria vo mňa, o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte, a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám."


Bol to On, Imanuel Parsifal Abdrushin, Duch Pravdy, druhý Syn Boha Otca, veľký Učiteľ ľudstva, ktorý sa nebál temnôt a ukázal nám ešte raz vo svojom Svätom Slove tu správnu cestu za Svetlom, našou záchranou a spásou. Ale ľudstvo opäť zlyhalo a nespoznalo v ňom veľkého Posla od Boha, ktorého zasľúbil sám Syn Boží Ježiš.

Odišiel v tichosti, ale po očiste sa opäť navráti, nakoľko sa opäť narodil - 28.11.1998- tesne pred prvou veľkou očistou Zeme.

,,A vystavím vám chrám vašeho BOHA a PÁNA zde na zemi a budu vaším Králem, který vás bude povždy spojovat se silou z Ducha, jestliže ponesete v sobě vůli ke vzestupu" K svátku Čisté Lilie.

Večná chvála zato BOHU buď, aby viedol on IMANUEL ľudstvo v Tisícročnej ríši , ako pravý Kráľ a Vodca , ktorému sa nik z ľudí nevyrovná...

Bez Imanuela nemôže byť teda položený ani ten najmenší kameň výstavby Tisícročnej ríše, lebo tak BOH rozhodol!

,,Nebude to vôľa ľudí, ktorá by raz mohla uznať Syna Človeka, vyslaného Bohom, ale bude to moc Božia, ktorá ho má vyzdvihnúť v hodine, keď ľudstvo v bezmocnom náreku bude úpenlivo prosiť o spásu. Potom zmĺknu urážky, lebo hrôza zavrie také ústa a ochotne sa budú prijímať všetky dary, ktoré Stvoriteľ ponúkne tvorom jeho prostredníctvom. Kto ich však nebude chcieť od neho prijať, bude zavrhnutý na všetky veky." Citát z prednášky - Syn Človeka.

-------------------------------

"Čím dále bude pokračovat přicházející bída, tím častěji bude zaznívat volání po Synu Člověka, po jediném pomocníku v nouzi. Vždy mocněji se bude probouzeti touha po něm, až konečně v nejvyšším zoufalství pozná ho umírající Německo a obdrží jeho pomoc. Nestane-li se tak, nastane jen zánik a jiní povolaní vzniknou na místě těch, kdož zklamali. Takže vedení ke vzestupu lidstva nakonec může připadnout jinému národu, který ho jako vůdce zavolá. Neboť jen na něm závisí úspěch, ne na lidech, poněvadž jejich úloha a jejich povolání jest pouze v poznání tohoto vůdce!" ABDRUSHIN - Odpovědi na otázky - Krišnamurti.Nový príspevok
nick  
text
 
 
502-4osem  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist